TOP

O nás


JAHODA
lepší život ve velkém městě

Všechno, co potřebujete znát, se naučíte v Jahodě! Provázíme děti a mladé lidi od malička až po dospělost. S námi se ve městě žije lépe.

JAHODA – lepší život ve velkém městě

Všechno, co potřebujete znát, se naučíte v Jahodě! Provázíme děti a mladé lidi od malička až po dospělost. S námi se ve městě žije lépe.

JAHODA, o.p.s. je nezisková organizace, která nabízí své aktivity dětem, mladým lidem, rodinám i veřejnosti žijící v Praze. JAHODA poskytuje sociální služby pro děti a mladé lidi, provozuje rodinná centra, mateřskou školku, jesle a odpolední klub pro děti z prvního stupně základních škol.

Cílem všech sociálních služeb je nabídnout dětem a mladým lidem vhodné alternativy trávení volného času, předcházet rizikům, která jsou s běžným životem v anonymitě velkého města obvykle spojeny. Naučit je řešit běžné i mimořádné životní situace a celkově podporovat aktivní a zodpovědný přístup k životu.

JAHODA, o.p.s. je obecně prospěšná společnost, zapsaná dne 18.12.2013 do rejstříku obecně prospěšných společností vedeném u městského soudu v Praze v oddílu O, vložce číslo 1283.

JAHODA, o.p.s. je Ministerstvem vnitra akreditována k provádění dobrovolnické služby.


Kontakt

Festival Strawberry Fields organizuje nezisková organizace JAHODA.

JAHODA , z. ú.

Vybíralova 969/2
198 00 Praha 14 – Černý Most
IČO: 67363300

Strawberry Fields

Festival Strawberry Fields probíhá u volnočasového centra Plechárna.